ตรวจเยี่ยมโครงการพลังงานทดแทน
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1,500 กิโลวัตต์ และโครงการปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่ด้วยระบบทำความเย็นแบบดูดซึม โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน พพ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537