สัมมนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
share facebook
นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการสัมมนาเพื่อบริหารการจัดการองค์ความรู้ สพพ. เรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537