เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดำเนินธุรกิจพลังงานในอาเซียน”
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) เปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537