ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จันทบุรี สกลนนคร เชียงใหม่) ส. 15/2561

วันที่22 ส.ค. 2560 share facebook
 
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จันทบุรี สกลนนคร เชียงใหม่)
TOR บำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จันทบุรี สกลนนคร เชียงใหม่)
ราคากลาง บำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จันทบุรี สกลนนคร เชียงใหม่)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537