ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
การอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้จัดการอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ดำเนินการโดย สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยี และมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากหน่วยงานการศึกษา และผู้ประกอบการภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 53 คน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537