ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัก (ส. 12/2561)

วันที่ 21 ส.ค 2560 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัก
TOR สอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ราคากลาง สอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ใบเสนอราคา สอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แบบก่อสร้าง ประกาศสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ราคากลาง 2 ค่าปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537