ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2
share facebook
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ มหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึกษาโครงการ) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 จำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) โดยมีนายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) เป็นประธาน ดร.อาภากร วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงาน และ นางสาวจิระวดี สุทธารัตน์ ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมด้วย ในการนี้นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537