นิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.60
ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537