อบรม โครงการ"ล้างเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานราชการด้วยตนเอง"
share facebook
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าฝึกอบรม โครงการ"ล้างเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานราชการด้วยตนเอง"
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย เป็น บุคลากรของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดกระบี่ ในการนี้ เป็นการต่อ ยอดของกลุ่มเป้าหมาย จากการที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรม"โครงการล้างแอร์ด้วยตนเอง" เมื่อ ปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ท่าน รวม 2 รุ่น เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537