ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
share facebook
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ในการนี้มี ผอ.รพ.สต.บ้านหาร (คุณศุภกิจ กลับช่วย) เป็นประธานเปิดประชุม และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงาน และ
สรุปผลโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 48 ท่าน วันที่ 10 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537