นิทรรศการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโคกตูมวิทยาคม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537