ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร
share facebook
วันที่ 8 ส.ค.60
ศบ.4 (จ.หนองคาย) จัดประชุมดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี(ครั้งที่ 3) โดย พันตรีธิติพงษ์ หล้าสุพรหม นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ผู้แทนผู้บังคับกองพัน เป็นประธาน และนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ พลังงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จัดแสดงนิทรรศการด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537