สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพ และความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
share facebook
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพ และความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาความเสี่ยงในการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพตามเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดความเสี่ยง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537