ฝึกอบรม Energy Manager กลุ่มประเทศอาเซียน
share facebook
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "The 2nd Practical Energy Manager Training of the AJEEP Scheme 2 under SOME-METI Work Programme 2017-2018” เพื่อพัฒนา Energy Manager ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ACE (ASEAN Center for Energy) ECCT, JICA ประเทศญี่ปุน และ พพ. โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537