งานสัมมนา "SMEs DEDE 4.0" ครั้งที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี
share facebook
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "SMEs DEDE 4.0" ครั้งที่ 3 ณ ห้องลิลลี 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี


นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า " เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม เป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงมาก พพ. จึงเน้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งในโรงงานและอาคาร รวมถึงภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม โดยอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งหากผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น


พพ. จึงมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. มีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย" รองอธิบดี พพ. กล่าว


สำหรับการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน" โดยมีนาย กฤษณทัศ สำแดงฤทธิ์ วิศวกรชำนาญการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. ,คุณสังวรณ์ สุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ Success Case จากผู้ประกอบการ SMEs คุณพิสิทธิ์ นวนนุ่น เจ้าของ ฟาร์มกุ้ง ก่อเขตฟาร์ม ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุน ร่วมเสวนา พูดคุยให้ความรู้สำหรับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประเทศชาติให้มีความมั่นคงด้านพลังงาน มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537