นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในโครงการอบรมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสู่อาชีพในครัวเรือน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตโดยมีประชาชน และนักศึกจากศูนย์การศึกษานอกระบบ ในเขต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537