เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปหม่อนผลสด(มัลเบอร์รี่หยี)
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปหม่อนผลสด(มัลเบอร์รี่หยี) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนางจิรารัตน์ จัยวัฒน์ ได้นำผลิตภัณฑ์ มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537