ทุนหมุนเวียน ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0
share facebook
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 60 ในงาน "ทุนหมุนเวียน ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี ให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537