พิธีเปิดกิจกรรม “DEDE saving energy achieving ISO 50001” ขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงานของ พพ. มุ่งสู่มาตรฐาน ISO 50001
share facebook

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "DEDE saving energy achieving ISO 50001” ขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงานของ พพ. มุ่งสู่มาตรฐาน ISO 50001 เพื่อเป็นต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงานหน่วยงานภาครัฐ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ พพ. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 พพ.
ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง ISO 50001 อาทิ โครงสร้างคณะกรรมการ การจัดการพลังงาน พพ. ปี2560 ,ข้อมูลระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ,ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า-น้ำของ พพ. เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2560 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ชาว พพ. ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่อง ISO 50001 และให้ความร่วมมือร่วมใจ ผลักดันให้ พพ. ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO 50001 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า "เนื่องจากอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. ที่ได้มาตรฐาน ISO 50001 พพ. เองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก ควรให้ความสำคัญ และผลักดันให้ พพ. ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO 50001 ด้วย สิ่งสำคัญในเรื่องการจัดการพลังงาน ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจ รวมพลัง ทุกคน ทุกหน่วยงาน เพื่อให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย เราจะทำงานให้อาคาร โรงงาน หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนได้เห็นว่า พพ. เป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นอกจากจะเป็นผู้ที่กำกับส่งเสริมเขาแล้ว ตัวเราเองเราก็สามารถทำได้”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537