การเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
share facebook
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินทางเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Alternative power บริษัทในกลุ่มมิตรผล ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมห้อง Control อธิบายขั้นตอนการทำงาน
โดยบริษัทฯมีศักยภาพในการใช้วัตถุดิบชีวมวลหลากหลายประเภทในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ แกลบ ไม้สับ ใบอ้อย โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ขนาดกำลังไฟฟ้าในสัญญา 8.0 เมกกะวัตต์ ผลิตไอน้ำส่งจ่าย เพื่อสนับสนุนการผลิตของโรงสีไฟนครหลวง สาขา 1 นอกจากนี้ยังมีโครงการ CSR ต่างๆ อาทิ กิจกรรมพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ส่งเสริมให้มีการปลูกพื้นพลังงานทดแทน นำหลอดไฟประหยัดพลังงานไปแจกจ่าย และกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537