เปิดโครงการ “ลดไฟฟ้า 1 หน่วยรับ 2 บาท”
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ” โดยมีนางสุกัญญา เบญจมงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537