ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมที่ขอรับการสนับสนุนแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) จัดงานสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมที่ขอรับการสนับสนุนแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีนายวิรัตน์ ทรงงาม ผอ.กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2 เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 กรกฏคม 2560 พพ. เป็นหน่วยงานหลักการอนุรักษ์พลังงานซึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2558-2579) ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อผลผลิตหรื่อที่เรียกว่าค่า Energy intensity ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 โดย พพ. มีแผนให้ภายในรอบการดำเนินการจัดการพลังงานปี พ.ศ. 2560 ซึ่งโรงงานและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทุกแห่งจะต้องมีการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบฯ ที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. จึงได้มีการดำเนิน โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย นี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายที่จะให้กระบวนการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537