ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018
share facebook
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 5 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง และครั้งที่ 6 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537