ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
กิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน " กิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลลังาน" ให้แก่หน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MOU) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการเรื่องการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับทราบเกณฑ์มาตรฐาน การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ การบังคับใช้ในอนาคต และแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537