ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน พพ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงดังกล่าว ณ.ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โดยการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันดังกล่าว ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ พพ.ในการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงเป็นการการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วนงานภาครัฐ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยมี ตัวแทนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานความมั่นคง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537