การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 4
share facebook
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 19 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นางสาวพิสมัย กล่าวว่า "ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 816 รางวัล และได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ ASEAN ENERGY AWARDS ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลได้มากถึง 148 รางวัล เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน นอกจากนี้โครงการ Thailand Energy Awards สามารถลดการใช้พลังงานรวมกว่า 7,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.2 ล้านตันต่อปี"
การชี้แจงThailand Energy Awards 2018 จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งในจังหวัดต่างๆดังนี้ ครั้งที่ 5 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 18 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 6 โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 กรกฏาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537