ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุน "พาราโบล่าโดม" ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปผลิตภัณท์
share facebook

นายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้กล่าวในงานเสวนา "ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กับการดำเนินธุรกิจของ SMEs " ว่า "พพ.ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ได้ใช้งานพาร่าโบล่าโดมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย พพ.ได้ตั้งเป้าหมายสนับสนุนให้มีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 75,00 ตารางเมตร ภายในปี 2569 ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ในปี 54-59 ได้สนับสนุนไปแล้วกว่า 2 หมื่นตารางเมตร โดยงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน"
สำหรับเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในงาน "Smart SME Expo 2017" ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งนอกจากจะมีวิทยากรจาก พพ. และมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว ยังมีผู้ร่วมเสนาที่เป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสบความสำเร็จจากการนำพาราโบล่าโดมมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และได้นำสินค้าที่ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูป มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537