เดินหน้าชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาม (พพ.) จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งที่ 1 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรีวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 โรงแรมสีมาธานี โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับฟังการชี้แจง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก การชี้แจงThailand Energy Awards 2018 จะมีการชี้แจงในภาคต่างๆดังนี้ ครั้งที่ 3 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน 29 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 5 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 18 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 6 โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 กรกฏาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537