share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)
ได้จังานดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ "โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์" โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537