ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. นำคณะผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards เยี่ยมชมและศึกษาดูงานมาตรการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชียวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมาตรการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และร่วมงาน "สัปดาห์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายโนริคาสึ อิชิคาว่าประธาน บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ กล่าวให้การต้อนรับ "บริษัทมิตซูบิชิฯ ได้พยายามผลักดันกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยคำนึงอยู่เสมอว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของบริษัท บริษัทสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มผลกำไรให้กับหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านพลังงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทสามารถคว้ารางวัล Thailand Energy Awards ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านบุคลากรทั้งประเภทผู้บริหารและทีมงาน ด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537