ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 พลังงานจังหวัดเชียงราย นำคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537