ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
บรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน"
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 5 แห่ง ในเขตอำเภอแม่แจ่ม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พร้อมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์ เข้ารับฟังการบรรยาย ประมาณ 200 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537