ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House)

วันที่12 มิ.ย. 2560 share facebook
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และคณะนักธุรกิจ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศนอร์เวย์ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี จีน และญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537