ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปิโตเลียมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4
share facebook
ันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปิโตเลียมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 (ติดตามประเมินผลการรับรู้เครือข่าย/ชุมชนด้านปิโตเลียม) โดยความร่วมมือระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักพลังงานจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีท่านสุรเดช เหลาพันนา ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537