ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
งานสัมมนา KM เรื่อง Social Media กับการเข้าถึงเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบัน
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา KM เรื่อง Social Media กับการเข้าถึงเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบัน โดยมี นายธนัท เศรษฐโอภาส วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตสติกเกอร์ไลน์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Social Media ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการสื่อสารผ่าน Application Line พร้อมดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ " DEDE Man and the Gang " และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุมบุญรอด - นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537