ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ เป็นประธาน วันที่ 7 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537