ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ครั้งที่ 2
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) มีโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537