ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ศึกษาโครงการเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน
share facebook
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการศึกษาเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม(DEEP FAT FRYER) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยมีผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มิถุนยน 2560 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ กล่าวว่า พพ. ได้ศึกษาเพื่อที่จะจัดทำ HEPS (High Energy Performance) และ MEPS (Minimum Energy Performance Standard ) เพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม (DEEP FAT FRYER) ที่กำลังจะดำเนินการ เพื่อศึกษามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทอดประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องทอดและต่อยอดในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานเพื่อใช้ในการส่งเสริม ให้เกิดการผลิตและจำหน่าวยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537