ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สนับสนุนเงินให้เปล่า 20-30% วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท
share facebook

พพ. หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
สนับสนุนเงินให้เปล่า 20-30% วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

(6มิ.ย.60 ขอนแก่น) นายสารัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยนายอดิเรก หงส์พูนพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันเปิดสัมมนา "SME-DEDE 4.0"ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยการสัมนาดังกล่าว พพ.ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหรรมจังหวัดขอนแก่น และวารสารรักษ์พลังงาน จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการโรงงาน/อาคารเอกชน SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
นายสารัฐ กล่าวว่า " ขณะนี้ พพ. มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินช่วยเหลืออุดหนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย"
****รักษ์พลังงาน*******

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537