share facebook
ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าจัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 ท่าน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537