ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย)(สถผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษา ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
มีผู้สนใจเข้าครั้งนี้ 45 คน
โดยมี หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537