ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 โดย ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ ผถผ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย..
- นางสมนึก สิทธิการณา ผกอ.
-นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หศบ.3 (จ.มหาสารคาม)
-นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย)
-นายสุนันท์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก)
ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณ์
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537