ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างประหยัดและมีและประสิทธิภาพ
share facebook

จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้ความรู้ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันประชุมประจำเดือน ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน ในวันนี้ ที่ 2 มิ.ย.60 โดย นายอำเภอจิรโรจน์ สำแดง ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 ท่าน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537