share facebook
ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานทุ่งสง) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน พร้อมฟังการบรรยายหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานพลังงานทดแทน" หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)พร้อม เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537