ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง"
share facebook
กิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง"
ของส่วนราชการอำเภอทุ่งสง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ได้จัดขึ้น ณ.อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในวันนี้ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น.
โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาอำเภอทุ่งสง) ร่วมกับ
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)
กิจกรรมนี้ เน้นการการพบปะ พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกันในรูปแบบไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การประสาน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาอำเภอทุ่งสง) มีนายอำเภอทุ่งสง ท่านทศพร จันทรประวัติ เป็นประธานในกิจกรรมนี้ มีสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 ท่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537