ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยม พพ.พร้อมติดตามการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
share facebook
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนแผนพลังงาน ภารกิจที่ พพ.รับผิดชอบ โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ.และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุญรอด -นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 ทั้งนี้ อธิบดีและ ผอ.ในแต่ละสำนัก ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงพลังงานทราบถึงภารกิจสำคัญ ของ พพ. ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ ผลการศึกษา RE รายภาค, กรอบหลักการอัตราการรับซื้อไฟฟ้า, การบริหาร Supply Chain, Wood Pellet, การสร้าง FeedStock ใหม่โดยการร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการปลูกป่าเพื่อพลังงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพลังงาน 5 แผนหลักตามแนวทางของกระทรวงพลังงาน

โดยปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับทราบ พร้อมชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานของ พพ. แต่ละประเด็นให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักและมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะและติดตามงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน 5 แผนหลักของกระทรวงเดินหน้าต่อไปอย่างมีศักยภาพ และบรรลุตามแผนที่วางไว้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537