ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
อบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
share facebook
นายวิรัช มณีขาว เป็นประธานเปิดการอบรม การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกให้แกผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบฯ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนฯ ประจำปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ และเพื่อกระตุ้นการใช้ระบบฯสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรตกร และผู้ประกอบการอบแห้ง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ "การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” อบรม ณ ห้อง ท 330 มหาวิทนาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม เมืื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537