ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาเปิดตัวโครงการ "การศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว"
share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งคุณ วีรวรรณ แสงสว่าง ผมอ. เป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาย ถึงความเป็นมาของโครงการและเทคโนโลยีของเครื่องแช่แข็งและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ 22 พฤษภาคม 2560


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537