ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี และคณะเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยการนำของนายอรุณ ยิ้มประเสริฐ พลังงานจังหวัดลพบุรี และคณะฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน ในการนี้นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริมต่อไป เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537