ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ และมอบโล่รางวัลแก่ตัวแทนอาคารควบคุมภาครัฐที่มีการจัดการพลังงานดีเด่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป


นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี กล่าวว่า "การมอบรางวัลให้แก่อาคารควบคุมภาครัฐในวันนี้ พพ.ได้พิจารณาให้รางวัลจากการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 ที่อาคารควบคุมภาครัฐจะต้องส่งมอบให้แก่ พพ. ตามกฎหมายโดยในการพิจารณาตัดสินจากอาคารควบคุมภาครัฐจำนวน 850 แห่ง คัดเลือกเฉพาะอาคารควบคุมภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีผลการดำเนินงาน และมาตรการในการประหยัดดีเด่นเพียง 10 อาคาร เพื่อรับมอบโล่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานผลักดันการจัดการโรงงานและอาคารให้มีผลการประหยัดพลังงานรวมจนถึงปี 2579 อยู่ที่ 5,156 ktoe" นายดนัย กล่าว. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537